Miasto

budzisz mnie dotykiem ścian
tulonym w oknie zgiełkiem dnia
w oddechu betonowych drzew
znów szumi wiatr
mówili mi: nie warto iść
ulicą asfaltowych dni
lecz mimo to jestem
o krok jeden do przodu

to moje miasto
oddycham nim
moje miasto

uciekam w miasto
w miejski deszcz
moje miasto

budzisz się, za oknem dzień
w tłumie rozlewa twarze twe
w osiedla świateł miejski wiatr
zabiera cię
choć mówią ci: nie warto biec
nie warto z tłumu wychylać się
w spojrzeniach ścian otwierasz drzwi
nie słuchasz ich

to twoje miasto
oddychasz nim
twoje miasto

uciekasz w miasto
w miejski deszcz
twoje miasto

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();