Listy z frontu

czytam

znów

nad brzegiem rzeki przeznaczenia
listy
od ciebie
pisane z frontu
jeszcze ciepłe jak świeże bułeczki wspomnień
jeszcze gorące od pożegnalnych pocałunków
jeszcze płonące ogniem bomb
jeszcze mokre od łez tęsknoty i lęku…

niecierpliwie wyglądam ciebie
zawsze myląc nadchodzącą postać
z tobą który już nie nadejdziesz

i tylko czasem
przychodzę tu

gdzie siedzieliśmy razem wpatrzeni w gwiazdy

i modlę się krzykiem niezrozumienia
wzywając by Pan Nasz i Sprawca tego
zabrał mnie tam

gdzie ty jesteś
a mnie jeszcze nie ma

raz na zawsze zamknąłeś oczy
lecz gwiazda twoja mrugająca nie zgaśnie
nim życie moje dobiegnie końca

wiem że czekasz

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();