Lejdis

Film pretendujący do miana filmu o kobietach, a będący portretem?! – karykaturą! „Prorokuję, że parę dialogów z filmu stanie się kultowych. Nie tylko dla kobiet” (Łukasz Muszyński) – i stało się: „cudowna to jest woda z Lichenia!” i jak pisze dalej: „stereotypy bywają oczywiście zabawne, ale nie budują porozumienia”. Trudno się nie zgodzić. Film oparty na stereotypach, dotyczących zarówno kobiet jak i mężczyzn. Momentami zabawny, ale raczej wywołujący pusty śmiech. Przerysowany! Próbuje powiedzieć „coś więcej”, jednak forma, konwencja komedii (hormonalnej), karmi widzów, zgłodniałych polskiej rozrywki, „plejadą gwiazd” i... – i niczym więcej?! Niczym więcej, niż: Jeśli będę taka/ Jakiej nie rozumiesz/ O jedno Cię proszę/ Kochaj mnie jak umiesz... (Goya).

Lejdis, reż. Tomasz Konecki, Polska 2007

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();