Kasata zakonu jezuitów

Kilka tygodni temu (23 stycznia) odbyło się kolejne Dobre spotkanie. Gościem „Domku” Duszpasterstwa był o. Piotr Matejski, jezuita, nauczyciel historii w Nowym Sączu. Temat był intrygujący, co przyciągnęło wielu słuchaczy. Referent starał się wyjaśnić, jak doszło do kasaty zakonu jezuitów i kto się w to zaangażował. Najpierw o. Piotr w znakomity sposób wprowadził zgromadzonych w klimat epoki oświecenia, szczegółowo przedstawiając jej cechy charakterystyczne (racjonalizm, empiryzm, masoneria, monarchia oświecona, element sojuszu tronu i ołtarza). W następnej odsłonie autor postawił pytania: czy jezuici w II. połowie XVIII w. byli zakonem, który przystawał do epoki? czy pozostawali nadal zakonem nr 1 - najpotężniejszym, najbardziej wpływowym? Odpowiadając, o. Matejski omówił potęgę zakonu w XVII wieku – jego monopol na szkolnictwo, wpływy polityczne (spowiednicy, wychowawcy na dworach książęcych), mówił o działalności duszpasterskiej, misyjnej, oddziaływaniu na sztukę (barok), apostolacie intelektualnym. Przedstawił także krytykę zakonu przełomu XVII/XVIII wieku, czyli z okresu, kiedy pojawiły się czarne chmury. Tutaj skupił się na działalności apostolskiej (płytka, masowa praca duszpasterska), zaangażowaniu po stronie absolutyzmu, wpływach na dworach, kryzysie szkolnictwa, pozycji w Kościele, problemie redukcji paragwajskich. Następnie w chronologiczny sposób omówił przyczyny i okoliczności wypędzania jezuitów z poszczególnych krajów europejskich: Portugalii, Francji, Hiszpanii (zaakcentował niezwykłe poparcie społeczne Towarzystwa Jezusowego)... Odniósł się również do trudnej sytuacji „w misjach” (przytoczenie filmu Misja). Nie zabrakło cytatów z dokumentów królewskich, dekretów papieskich. Zaprezentował także gry polityczne, w jakie zostało wciągnięte Państwo Kościelne, gdzie starano się wpłynąć na wybór odpowiedniego kandydata, a w następstwie zobowiązać nowego papieża do kasaty Towarzystwa Jezusowego. Mimo oporów głowy Kościoła zdołano ogłosić ostatni akt dramatu – brewe kasacyjne Dominus ac Redemptor 21 lipca 1773 roku (Klemens XIV). O. Piotr podkreślił, że kasata zakonu jezuitów nie była sprawą wewnątrzkościelną, lecz polityczną.W ostatniej odsłonie referent przybliżył słuchaczom stopniowe „przywracanie” Towarzystwa – bulla papieża Piusa VII (1814).

Dobre spotkanie miało niezwykły charakter, przeniosło słuchaczy w klimat epoki, pokazało słabość Kościoła (gry polityczne głów państw, starających się wywierać wpływ na kształt i funkcjonowanie tak wielkiej wspólnoty, jaką jest Kościół). Jednak nadal nurtują pytania: czy kasata zakonu, jego chwilowa nieobecność, to przerwana tradycja potęgi Towarzystwa Jezusowego i czy zakon, który się odrodził, jest tym samym w całej krasie duchowości ignacjańskiej, działalności duszpasterskiej i organizacji, czy też pozostał własnym cieniem?

Komentarze: 1 / Skomentuj wpis
2

In addition to the three usual vows he Jesuits take a vow of absolute obedience to the pope. Jesuit order played in the life of Christ the idea of soldiers (militia Christi), in the struggle for the good of the Church of Rome has always stood for the most vulnerable positions. Were confessors and confidants of kings and princes, and especially ladies of the court.

642-145 exam | 000-071 exam | 642-453 exam

Please register or login to post a comment.
Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();