Już nawet trudno ci dostrzec...

Już nawet trudno ci dostrzec. Nie docierają słowa. Ukrzyżowałeś Go w swym Sercu, zagłuszając sumienie, tracąc wrażliwość. Ważne nieważne. Krzyżem było Serce – początek i koniec; źródło, miejsce spotkania twoich pragnień, namiętności, pożądań… niekompatybilnych, nieprzystających do życia tu i teraz. Zapomniałeś, że nie chodzi o to, by cię ich pozbawić, by cię ogołocić z tego, co ludzkie... Umarłeś. Serce choć biło, stało się grobem – pustym, głuchym, ale tęsknota jak komar – nie daje spokoju. Ten głód może wykończyć, jeśli zapomina się o tym, że święty to nie ten, kto nie upada, ale ten, kto się podnosi, wstaje i podąża… za Słońcem.
Dar staje się nim, gdy się go przyjmuje. „Warto za głosem Serca iść, nie musisz jak inni, nie musisz tak wcale żyć” (L. Dudzic)

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();