Jest zakątek na tej ziemi

Dżungla to nie miejsce dla turystów. Nie ma tu nic do oglądania. Jej mody nie da się sfotografować. Trzeba ją przeżyć. Być. Pasjonować się. Dopiero wtedy to, co jest do zobaczenia, daje się zobaczyć.

Gringo wśród dzikich plemion – to pełna humoru relacja z podróży w głąb dżungli, opowiedziana z pasją przez znanego ze szczodrości w krytyce i oszczędności w pochwałach Wojciecha Cejrowskiego. Podstawowym walorem książki jest autorski, wyrazisty charakter. Tekst opiera się na prywatnym doświadczeniu autora, a opowieści z wypraw zadziwiają zmysłem obserwacji. Świat widziany oczami Cejrowskiego jest pełen magii, fantazji i… śmiechu, bo nawet wydarzenia mrożące krew w żyłach opatrzone są dowcipnym, krótkim komentarzem. Wraz z autorem możemy oglądać świat dzikich plemion i wsłuchiwać się w melodię ich serc, bijących zupełnie innym rytmem. Gringo… jest dowodem na to, że współczesny, wielkomiejski świat porównywany do dżungli jest zupełnie inny – to świat „gdzie powracać każdy chce”. Autor poświęcił ponad 200 stron i kilka lat życia, by ukazać ostatnie dzikie plemiona takimi, jakimi są – bez złudzeń. Efektem jest zabawna, lekka, zarazem mądra książka okraszona nienarzucającą się refleksją, która pozwala na konfrontacje z sobą samym. Książka do przeczytania (połknięcia!) w jeden wieczór!

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();