a jeśli to prawda

byłam tym ostatnim uczniem
który przyszedł pod krzyż jak już było po wszystkim
wciągnęły mnie obowiązki życiowe
cieszę się, że istniał niedowierząjący Tomasz
to tak na wszelki wypadek
gdyby uczniowie widzieli jedynie
przenikającą mimo drzwi zamkniętych postać
bez ciała
zapisano jednak
że mógł włożyć rękę do boku Jego
miał kto dotknąć miejsca po ranie
jadł rybę na plaży
na granicy nie-do-uwierzenia
prawda

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();