II Pressmaniak

4-5 kwietnia studenci zainteresowani dziennikarstwem zgromadzili się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Po raz drugi odbywały się tam warsztaty zorganizowane przez Magazyn Studencki UP w Lublinie „Radar” i Akademicką Grupę Medialną UMCS. W ramach warsztatów słowo głosili: Adam Kulik („Film dokumentalny jako forma dzienniarskiej wypowiedzi”), Dariusz Bugalski („Dziennikarstwo społeczne”), Rafał Ziemkiewicz („Publicystyka – granice dziennikarskiej przyzwoitości”), Andrzej Koziara („Poza obiektywem – korespondent wojenny”), ks. Mieczysław Puzewicz („Wspieranie wolnej myśli w krajach reżimowych”), Hirek Wrona („Zmiana roli dziennikarza muzycznego”), Paweł Nowak („Target w dziennikarstwie – kierunki rozwoju mediów studenckich”) oraz Radosław Guz („Media elektroniczne”). Uczestnicy mieli okazję gościć w „Radiu Centrum”. Wybór prelegentów był bardzo dobry: ciekawe osobowości, znający się na rzeczy ludzie, otwarci i gotowi na konfrontację z poglądami adeptów sztuki dziennikarskiej i ich szalonymi, studenckimi pomysłami. Inicjatywa warta uwagi! Dlatego mam nadzieję, że wiosenne spotkania środowisk mediów studenckich staną się tradycją – czekamy na zaproszenie za rok!

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();