Hymn o św. Fiskusie (Teatrzyk Pokolenie mp3)

misterium parareligijne z cyklu „Święci na każdy dzień”

Spiker
Tego poranka wita się z Państwem Spiker. Dziś imieniny Fiskusa, Apatii. Główny patron dzisiejszego dnia jest uznawany za eksperta w kreowaniu spraw beznadziejnych. Za swoje błogosławieństwo oczekuje jednak wprost proporcjonalnej ofiary. Centralne obchody patronalne mają dziś miejsce w Urzędzie Skarbowym w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 9. Niewierzący mogą to zbadać empirycznie. Właśnie mamy relację z nabożeństwa przebłagalnego: Krysiu, czy się słyszymy?

p. Krysia
Witam Państwa. Jest tu gorąco i tłumnie, właśnie słyszą Państwo tradycyjny hymn przebłagalny do świętego Fiskusa, prowadzony przez chór Brata PIT...(łączność się urywa... a w Limanowej śpiew)

Chór Pątników (ku czci św. Fiskusa)
Złota ty też nie pragniesz,
bo to wszystko twoje
cokolwiek na tej ziemi
człowiek mieni swojem

Lokalny Dyrektor Lokalnej Filii Teatrzyku Pokolenie mp3 (podczas nabożeństwa do św. Fiskusa oddaje wszystko oprócz złota, którego nie posiada. Oddaje również bieliznę osobistą oraz kurtynę. W związku z tym)

Kurtyna (nie opada)

Św. Apatia (rozpoczyna trwającą wiele miesięcy oktawę)

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();