Fabryka Słowa

Jakie było tegoroczne lato? Fantastyczne! Zdążyłam powiedzieć, a z radioodbiornika popłynęły słowa piosenki: „Nic nie może przecież wiecznie trwać... ”Stare i jakże aktualne (sic!). Zamknęłam album. Czas wrócić do domu. Wszak za wszystko przyjdzie kiedyś nam zapłacić, za „życie w stylu summer sale” także. Może dlatego pierwszy wczesnojesienny podmuch budzi lęk? (Wrzesień – wspomnienie szkoły?) Jest coś jeszcze. Jasna strona związana z zamknięciem letniego sezonu to powrót do słowa.

Zapisałam nim wiele stron. Staram się nie kłamać („XI przykazanie: nie cudzosłów” - St. J. Lec). Szukam go. Wszędzie. Bo słowo musi brzmieć. Coś znaczyć. Być barometrem emocji. Zwięzłym, czytelnym, prostym. „Jak łzy, musi być szczere”. Nie wystarczy przyglądać się sylabom. W ich składaniu w wyrazy, zdania trzeba uczestniczyć, by nie pozwolić na przemianę w bełkot. Stać na straży. To ważna lekcja odpowiedzialności za słowa, które kierujemy do drugiego człowieka. Bo redakcja to mikropaństwo. Razem można dotknąć nieba. Praca tu wiąże się z wieloma różnymi aktywnościami, ale u podstaw zawsze jest to, co najważniejsze, czyli słowo. Siedzimy do późna, by podzielić się z Wami tym, co nas porusza – co piękne, ale i trudne. To udręka i ekstaza. Jak w laboratorium, gdzie pod mikroskopem oglądamy mikrosłowa, próbując odczytać ich makrosens. Staramy się odkrywać to, co niewidoczne gołym okiem. Służenie słowu to cenne doświadczenie. Ono staje się w czasie realnym. W tej przestrzeni między drukiem a Twoim wzrokiem: teraz, gdy to czytasz, gdy coś zapamiętasz, gdy nie pozostanie bez odpowiedzi.

Kładziemy przed Wami nasze słowo. Pełni niepokoju, pełni nadziei. Że wyda owoc męstwa i odwagi myślenia, odwagi patrzenia poza horyzont beznadziei. Że połączy ze sobą tych, którzy stoją daleko od siebie, naprzeciw. Na początek, jak znalazł, dobry uczynek, chciejmy wylansować słowo – dobre i mądre. Ono robi dużo zamieszania. Czy robi wielką karierę? Czy odnosi sukces? Słowo musi być skuteczne: skoro zrodzone z myślenia, skoro pojawia się w mediach. Żyjemy, więc piszemy. Bo słowo to wynik refleksji, (za)dumania, filozofowania. To nie jest obciach! To nasza wspólna misja.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();