Drodzy Czytelnicy Podaj Dalej!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę serdecznie wszystkich pozdrowić i złożyć świąteczne życzenia.

Od pewnego czasu lubię składać życzenia bożonarodzeniowe w klimacie pewnej legendy związanej z narodzinami Pana Jezusa. Otóż mówi ona o pewnym żydowskim staruszku, który mieszkał ze swoim wnuczkiem i razem z resztą Narodu Wybranego oczekiwał nadejścia Mesjasza. Od czasu do czasu wnuczek pytał dziadka, jaki będzie ten Mesjasz. Dziadek, chcąc zachować w dziecku postawę oczekiwania, przedstawiał Mesjasza najatrakcyjniej, jak potrafił. Na pytanie, czy będzie kimś wielkim, silnym, walecznym, dziadek odpowiadał twierdząco. Wnuczek, zachęcany przez dziadka, zapragnął przygotować się jakoś na przyjście wyjątkowej osoby i postanowił, że nauczy się grać na flecie. Dziadek, widząc ogromne zaangażowanie dziecka, zapytał któregoś dnia, co by się stało gdyby jednak Mesjasz okazał się trochę mniej atrakcyjny? Wnuczek odpowiedział, że nie wkłada tyle pracy po to, by grać dla byle kogo i że absolutnie nie zagra, jeśli Mesjasz nie spełni jego oczekiwań i dziadkowych obietnic.

Któregoś wieczoru rozległ się głos pasterzy wzywający wszystkich do małej szopy. Wnuczek chwycił flet i udał się tam razem z dziadkiem. Ale kiedy przebili się przez tłum i wnuczek zamierzał zagrać pięknie Mesjaszowi, zobaczyli, że znajdują się nad małym „bobasem”. Ogromne i bolesne rozczarowanie ogarnęło serce dziecka. Wyrwał się przerażonemu dziadkowi i wypadł z szopy głośno trzaskając drzwiami. Wtedy „bobas” zaczął płakać. Chłopiec uciekał jak najdalej, ale nie mógł uwolnić się od płaczu dziecka. Wściekły i zrezygnowany postanowił wrócić i zagrać, aby uciszyć intruza. I wtedy stała się rzecz dziwna. Gdy zaczął grać, „bobas” przestał płakać i uśmiechnął się do niego. Chłopiec zobaczył w jego oczach i uśmiechu coś, co było zasłonięte rozczarowaniem i złością. Coś, co uspokoiło jego serce, ukoiło duszę. Legenda mówi, że chłopiec pozostał jeszcze długo w stajence i grał chętnie, bo dane mu było zobaczyć prawdziwe bogactwo i prawdziwą moc Mesjasza. Inną i o wiele cenniejszą od tej, której się spodziewał.

Oto moje życzenia dla nas wszystkich: aby nam było dane spotkać się podczas świętowania kolejnych Urodzin naszego Mesjasza Jezusa Chrystusa z tym, co w tych Świętach najcenniejsze. Z tym, czego doświadczył chłopiec z legendy. Z tym, co znajduje się w oczach i uśmiechu Boga przychodzącego do nas jako jeden z nas. Pochylmy się nad Dzieciątkiem i przyjmijmy Je jako narodziny i objawienie najgłębszego Sensu naszego życia.

Szczęść Boże!

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();