Deszcz

Pragnę być jak deszcz...
Co roznieca zatwardziałe serca ludzi idących ulicą...
Jak deszcz, co ożywia obumarłe zboża, by mogły znów na nowo kołysać się na wietrze...
Deszcz, co niszczy niedopałek ogniska już dawno niechcianego i prawie zapomnianego,
gdyby nie ta maleńka iskierka tląca się gdzieś między zwęglonymi kawałkami drewna,
będącymi niegdyś wielkością lasu...

Pragnę doznać rozkoszy tak zmysłowej,
że zapłonę na zawsze,
że mój duch wzleci i wyleje jej potęgę na wszystko wokół
niczym deszcz...

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();