Człowiek, jak jest długo sam, to dziczeje

Małżeństwo – kajdany czy wolność? Pod takim hasłem 5 marca 2008 r. odbyło się sympozjum Koła Naukowego Młodych Teologów UMK.

Nikt z obecnych w Auli Magna przy ulicy Gagarina 37 nie kwestionował myśli, zawartej w temacie spotkania, która stała się punktem wyjścia do refleksji na temat współczesnej kondycji małżeństwa. Problem postrzegania małżeństwa jako braku czy też ograniczenia wolności nie został podjęty. Wolność bowiem można realizować na różnych drogach życia, odpowiadając (lub nie) na powołanie do określonego stanu. W związku jednak ze wzrastającym znaczeniem małżeństwa i rodziny – niestety, jednak w przeważającej części tylko w deklaracjach młodych osób, które, choć pytane o cenione wartości, wymieniają małżeństwo i rodzinę jako podstawowe kwestie w życiu, stanowiące warunek szczęścia, będące źródłem radości i satysfakcji („Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań”, T. Biernat, P. Sobierajski, Toruń 2007), w praktyce unikają formalizowania swych związków w imię pseudowolności. Pseudo – bo jak pisał Kierkegaard: „Można być wolnym, nosząc kajdany”. „Nosząc”, dajmy na to, dźwigając „brzemię” pod postacią żony/męża. Sympozjum jednak nie zgłębiało definicji filozoficznych pojęcia wolności. Prowokacyjnie sformułowany temat spotkania miał być – jak przypuszczam – wabikiem i wstępem do dyskusji o dialogu małżeńskim, trudnościach czy raczej wymaganiach, jakie stawia i pożytkach z niego płynących.

Dobry pomysł i organizacja pozwalają uznać inicjatywę Koła Młodych Teologów za udaną. Mam jednak nadzieję, że kolejne takie spotkania będą szerzej i odważniej (!) ujmować problemy, zachęcając tym samym do udziału w nich liczniejsze grono braci studenckiej i nie tylko jej − dzięki temu będą coraz lepsze. Jeśli jednak kogoś sensowność podejmowania dialogu nie przekonuje, zachęcam do przeczytania artykułu „Jak zasłużyłam na samotną starość” (Jolanta Grabowska, Wysokie Obcasy – 22.03.08, Nr 12 (465), s. 34).

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();