Can you lend me…? Can I borrow…?

Neither a borrower nor a lender be;
For loan oft loses both itself and friend,

William Shakespeare, „Hamlet”

W trzeciej scenie I aktu Hamleta Szekspir ostrzega ustami Poloniusza o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z wypożyczaniem i pożyczaniem. By zrozumieć, o czym mowa, warto przypomnieć różnicę między czasownikami „borrow” oraz „lend”. Nierzadko sprawiają one kłopot Polakom, uczącym się języka angielskiego.
borrow – pożyczyć od kogoś / skądś, wypożyczyć od kogoś / skądś
np.: I’m going to borrow some books from the library.
(Zamierzam wypożyczyć kilka książek z biblioteki.)
I sometimes borrow money from my friends.
(Czasem (wy)pożyczam pieniądze od przyjaciół.)

lend – pożyczyć komuś / wypożyczyć komuś
I can lend you my notes.
(Mogę ci pożyczyć swoje notatki.)
I will lend you my umbrella. It’s raining.
(Pożyczę ci mój parasol. Pada deszcz.)

Stąd, kiedy chcesz poprosić, by ktoś pożyczył ci np. słownik, możesz to powiedzieć na dwa sposoby i to jakiego czasownika użyjesz, uzależnione będzie od tego, jak zaczniesz pytanie: od „Czy ty…” albo „Czy ja…”.
Czy ty możesz mi pożyczyć swój słownik? Can you lend me your dictionary?
Czy ja mogę (wy)pożyczyć twój słownik? Can I borrow your dictionary?
Ty mi (wy)pożyczasz, a ja od ciebie pożyczam.

Skomplikowane? Może więc warto posłuchać jeszcze raz Szekspira („„Hamlet”” w przekładzie St. Barańczaka):
„Sam nie pożyczaj i innym nie dawaj,
Przepadnie często i grosz, i przyjaciel,”

Wierzmy jednak, że przy zachowaniu właściwych proporcji szekspirowski scenariusz wydarzeń nie sprawdzi się, a potencjalne problemy z poprawnym stosowaniem czasowników borrow i lend nie zniechęcą czytelników do codziennej życzliwości, wyrażanej również w formie wypożyczania i użyczania swojej własności. Nie tylko bowiem w naszym języku stwierdzono, że pieniądze to nie wszystko: „Money isn’t everything”. („Oxford Dictionary of English idioms”, 1994)

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();