bez M.A.N.I.F.E.S.T.U

„Naszym manifestem jest brak manifestu” — zgodnie odpowiadają członkowie Grupy Literackiej Piekary24 na pytania o literacki manifest. „Przyzwyczajeni jesteśmy z lekcji języka polskiego, że grupa literacka powinna posiadać swój manifest. Tutaj — mnogość literackich inspiracji i kierunków, uniemożliwia wręcz stworzenie jednolitej poetyckiej wizji. Każdy z członków grupy na swój własny sposób interpretuje otaczającą rzeczywistość, wykorzystuje odmienne środki literackiego przekazu, czerpie inspiracje z różnych źródeł. Ta różnorodność jest właśnie siłą grupy i tym razem właśnie postanowiliśmy ją zamanifestować”.

Wieczór literacki „bez M.A.N.I.F.E.S.T.U.” odbył się 24 lutego w Piwnicy Pod Aniołem. Motywem przewodnim była improwizacja — członkowie grupy recytowali nie tylko swoje utwory, losowali również utwory kolegów i koleżanek. W wieczorze gościnny udział wzięli również o. Grzegorz Dobroczyński, który zmierzył się (zgodnie z zapowiedzią z wieczoru w Piwnicy u Janów z 28 stycznia) z utworami Mateusza Łapińskiego oraz Agata Ptaszek i Marcin Drewek, którzy zaprezentowali wiersz Mariusza Słoniny „Na kawie”.

„bez M.A.N.I.F.E.S.T.U.” doczekał się również oficjalnego wiersza, autorstwa Pawła Lubrańskiego, który publikujemy również na łamach numeru.

Więcej informacji na temat działalności grupy można znaleźć na stronie www.homopoeticus.net. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wieczoru (fot. M. Słonina).

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();