bez kompromisów

Bez kompromisów

Bogu poświęcona czystość
młodość idąca Drogą Bożą
na sycylijskiej ziemi dojrzewała
wiara przykazania miłości

aż wypróbowana w ogniu
wiernością Panu obalasz
pożądliwość ziemskich władców
ich nienawiść i pogarda
rozbijają się o prawowierność

zniesławiona
skazana na tortury
rozszarpano twe piersi
i odcięto je

Tyś Bolesna –
oddałaś życie za Chrystusa
poniosłaś śmierć
rzucona na rozżarzone węgle

Tyś Dobra –
uchroniłaś Katanię
przed zagładą,
gdy Etna wybuchła
niczym namiestnik Kwincjan
gniewem

Tyś Święta –
na tarczy chwały dostępujesz czci,
pragnący męstwa
do Ciebie się uciekają

ora pro nobis Sancta Agatha

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();