Astronomowie

Astronomowie nie śpią w nocy
kierują swoje teleskopy gdzie nie odkryte —
wprost na pajęczynę na poddaszu

małym ołówkiem dodają do siebie
nieomylne ruchy mrówek na posadzce

nastawiają radioodbiorniki żeby słuchać
szelestu liści na podwórzu

i — w bladym pomruku porannego słońca
uparcie trzymają kurtynę nocy

Próba Słowa 2009

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();