Święta

Święta to czas, kiedy jedno serce podróżuje do wszystkich. Niech to, co jest pustką, tęsknotą, cierpieniem – tej nocy ustąpi miejsca miłości w mocy długo oczekiwanego, nowo narodzonego Chrystusa, który stał się człowiekiem dla Boga i dla człowieka i zaprasza każdego, by również stał się człowiekiem dla drugiego człowieka, bo święta są po to, żeby nam się Pan Jezus przypomniał i aby przemienił nasze zatwardziałe serca i życie. Patrzcie również na Maryję – milczącą w stajni, rozważającą w swoim sercu wszystko to, co przeżywała. Zachowujcie sprawy Waszego życia w Waszych sercach i rozważajcie je. Niech Boże Narodzenie pobudzi Was do kontemplacji, do milczenia przed Bogiem.

Noc betlejemska, grota pasterska, cicha noc… Cisza – jest dobrym nośnikiem pokory.

Wsłuchajcie się w tę ciszę. Usłyszycie coś więcej. To jest droga błogosławionych. Tak rodzi się życie, tak rodzi się świętość.

Grudzień choinka
osioł zaszczycony
wół zarozumiały
tylko Bóg
się nie wstydzi
że jest
taki mały

 

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();